Pomoc pre Teba - Help for You


Pomoc pre Teba-Help for You vzniklo v roku 2016. Náš cieľ je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých ludí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Pomáhať rodinám v núdzi, riešiť situáciu, nájsť cestu k šťastnejšiemu životu. Podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia. Podporovať regionálny rozvoj, cezhraničnú spoluprácu a zamestnanosť.

"Moment, keď ste pripravený vzdať sa, je zvyčajne ten moment, kedy sa začnú diať zázraky. Nevzdávajte sa..."

Všetky problémy riešiť nevieme, no snažíme sa zo všetkých síl. Každý deň je osobnou výzvou, aby sme svoju prácu robili svedomito, dôkladne a ľudsky.

"Si zdravý? Predtým než odpovieš, porozmýšľaj o tom, čo to vlastne je "byť zdravý". Neznamená to iba netrpieť nejakou chorobou: zdravie znamená určitú mieru fyzickej a duševnej sily, ich vzájomnú rovnováhu a pocit pohody. Zdravie je veľmi krehké a ľahko zraniteľné."